Title: Natsuru Seno Kampfer
Resolution: 3840 x 2160