Title: Noragami Yato Yukine Iki Hiyori
Resolution: 3840 x 2160