Title: Sanya V Litvyak Strike Witches
Resolution: 3840 x 2160