Title: Touhou Reimu Hakurei
Resolution: 3840 x 2160